Asema div Portrett copyright Asema

                                 Velkommen : )

Siden her viser noen få av Asemas`
 portrett og poesikort -  teknobilder 
2009

  Takk for besøket : )
Asema Poesikort `Ung og Glemt`
evt ramme 15 x 20 el større

Asema Poesikort `I den Andres blikk`
evt 15 x 20 ramme el større
                                    Asema ` Dame med kontrast` 
                                               teknoprint
                                  evt 15 x 20 ramme el større                                 Asema ` Frank The Entertainer`
                                 evt 15 x 20 ramme el størreWelcome : )

This page shows a few of Asemas`
 portraits and poetry cards
+ works - techno print 
2009
Thanks for visiting this page : )
                          Asema Poetry Card `Yong Forgotten`
                                 if frame; 15 x 20 or  larger

                                     Asema  ` Et tilbakeblikk`
                                evt 15 x 20 ramme el større

                                
 Asema `Red Lady` teknoprint
                                   
evt 15 x 20 ramme el større


Comments