A. poesikort Vinter - Winter copyr.

                                 
                                          Velkommen : )Sida her viser noen av Asemas`  poesikort. Asema gjør kopi av de bildene hun mener passer som kopi. Ta gjerne
 kontakt via e post adr under for mer info:aase@asemagalleriheime.com

NB: Alle bilder vises i lav pixle oppløsing

Siden Asema - i prinsippet,  drifter et ikke -  kommersielt heimegalleri, vil ikke priser vises her.

 

Asema Poesikort ` Mosehjertet`
evt ramme 15 x 20

                          
                             Asema Poesikort ` Landskapet`

                                      evt ramme 15 x 20
                    Asema Poesikort ` Nytt vinterteppe
                                  evt ramme 15 x 20
                                                           A
sema Poesikort ` Liv med fred`
                                         evt ramme 15 x 20


                                    Asema Poesikort  ` I stillheten`
                                        evt ramme 15 x 20                              Asema poesikort `Februarkrystall`
                                   evt ramme 15 x 20 el større


                              Asema PK ` Åpent Landskap`
                                evt ramme 15 x 20 el større                         Asema PK ` På en skoleplass som her`
                                evt ramme 15 x 20 el større

                   
                            Asema PK ` Dette vil jeg male`
                               evt ramme 15 x 20 el større
               Asema Poetry Card; ` The New Winter Blanket`
                                 if frame; 15 x 20 or larger
Asema Poesikort ` I oppgått løype`
evt ramme 15 x 20 el større

Asema PK `Reven går så vakkert `


Asema PK `Vi følger våre spor her `
Asema PK 2010:
Lystiman

Asema TP: Mountains back home

Asema PK TP:
Sjøl frostrøyken driv et januarlys

Asema PK: Rulle rulle Snyball


Welcome : )

This page shows some of Asemas` poetry cards. Asema makes copies  of the material she finds suitable. Do make contact
 for more information:


aase@asemagalleriheime.com
Note: All paintings depicted here in low pixl solutionSince Asema - in princip, runs an non - commercial
 home gallery,
prizes will not be shown here.
Asema Poetry Card ` Shapes  Shine With You`
if frame; 15 x 20 or larger


Asema Poetry Card  `The Moss Heart `

if frame; 15 x 20


Asema Poetry Card ` The Scenery`
if frame; 15 x 20


Asema Poetry card `The New Winter - Blanket`

if frame; 15 x 20

Asema Poetry Card `Life With Peace`
if frame; 15 x 20

                            
                                             
                          Asema Poetry card ` In The Silence`

                                         if frame; 15 x 20
                                                                      Asema PC ` The February Crystal`
                                       if frame; 15 x 20 or larger                                
                              

                         Asema PC` In A Schoolyard Like This`
                                     if frame, 15 x 20 or larger


Ase
                 


                            Asema PC ` This, I Want To Paint`
                                     if frame; 15 x 20 or larger

                                 Asema PK ` Vennlige vesen i sne `
                                                      15 x 20


Asema PK`Her går noen rolig `
evt ramme 15 x 20 el større
Asema PC `Who Are You`

Asema PC `Around The Path We follow`Asema PC 2010:
The LIght Hours Up North

Asema TP: The Circle may  turn big on snow
Asema PC: Frozen Smoke

Asema PC: Roll Roll SnowballAsema TP PK:
Med Mørketidsgåta

Comments