Asema Nytt Prosjekt News Innhold / Content:
 Info litt eldre siste nytt / aktuelt; Oppdateringer og Prosjekt 2009 - 2014
(tilknytta dette nettstedet )
 Information; Latest former Updates, news and Projects 
(connected to this site 2009 - 2014 )


Photos from the gallery from start 2009 
 - and until 2014:
SE BILDER  FRA HEIMEGALLERIET UNDER TEKSTEN

WATCH PHOTOES FROM THE HOME GALLERY  BELOW TEXT
  O p p d a t e r i n g e r   og   nytt fram til 2014: 


Okt 2014: Telemark Urtebrænneri søker nye eiere, da nåværende går av med pensjon.
Ved interesse, ta kontakt : post@teleurt.no
Nettadressen: www.teleurt.no

Sept 2014: Asema Urter del 1 og del 2 + Asema Mat utdrag 2 oppdatert
August 2014: Asema Mat  Utdrag Del 2, oppdatert - og nå med foto og - 
siden Asema Mine Urter / My Herbs er flyttet til Asema Design og Prosjekter.
Okt 2013: Oppdatert og ferdig - stillet siden: `Mine Urter ` og `Organisk Såpe. 
Sept. Okt. - Nov. 2012: ny side `Min Urteverden`, urter i hjemmeapoteket, i hagen og i maten.

april 2013: generell oppdateringer og.......

 Okt - Nov 2011: Nye sider, Asema Prosjekt Urter, Organiske Hygeieneprodukter, bl. a. såpekoking mv.
Aug - Sept 2011: Siden Hobby design og prosjekt har fått mer innhold og blitt oppdatert. Har nå 6 prosjekt
Juli 2011: Nye oppskrifter siden Asema Bærekraftig Grønn mat
Mai 2011: To prosjekt til siden Asema Hobby Design Prosjekt lastet opp
April 2011: Asema Mat og Bærekraftig mat - sider med ny oppskrift: Havris, en
lettlaga grynrisgrøt til frokost og ny side: Asema hobby, design og prosjekter

Primo Oktober: Asema har rett og slett ikke hatt tid til sin hjemmeside gjennom sommeren,
 men forsøker igjen, og vil nå lage en side med
 spesielle strikkeoppskrifter og etterhvert oppdatere diverse andre sider.
Siden Ansikt og Portrett oppdatert medio oktober.
Primo April: Ny side lages nå: `Easter &  Spring` Oppdatert  sidene: Portrett og Ansikt og 
Asema Poesikort `Noe som ligner sjel`
og lagt inn foto på siden `Bærekraftig mat`
Medio mars 2010: Siden Ansikt og Portrett oppdatert
Oppdatert siden  Asema Folka Folky. Lagt inn foto på siden Asema Bærekraftig  Mat - Green Food

Primo des 09: Lager nye sider Desember og Lyskort
Primo nov 09: oppdaterer Folka Folky og Jazzy Jazza og Blusa Fjusa

Lager nye sider: Sangkort og Dikt, Portrett og Ansikt, Bærekraftig Mat
Primo juli 09 Lager sidene Maleri, Små maleri o g  Teknoprint, kollasj

      U p d a t e s   &   news 2009 - 2014  :

Sept 2014: My Herbs part 1 and 2 updated + Asema Food, part 2
Aug 2014, updated Asema Mat, part 2, now with photos - and
the page, Asema Mine Urter / My Herbs, is moved to Asema Design / Projects
okt 2013: Updated and finishet the pages `My Herbal World ` and 
`Organic cold process Soap `.
april 2013: general updates
Sept. - Oct. Nov. 2012: New page ( only in norwegian ) `My Herbal World.
Oct - Nov 2011: Asema  Herbal Project, making organic soap at home, herbal medicinal plants used at home aso.
Aug 2011:  Page design and projects updated, content now: 5 projects
July 2011: new recepies Asemas` page Green food, sustainable cooking
Mai 2011 : updated page Asema hobby design
April 2011: New page Asema hobby design and projects
Medio oct: Page Faces and Portrait ( Ansikt og Portrett ) updated
Primo Oct 2010: Asema must admit she hasn`t had time for the website this summer and autumn and has neglected it, 
 but will continue with both updates and new pages, an now: a norwegian page Knitting Recepies, new themes.

Primo April 2010: New page is currently being made: `Easter & Spring`
The Portrait - page updated april 7th.
+
the poetry cards page: Noe som ligner sjel / Something resembling soul + uploaded photoes on the Green Food - Page
Medio March 2010: The page for portraits `Ansikt og portrett` is now updated
  +  The page Asema Folka Folky  + New photos uploadet
on the  page Asema Green Food; note: the page is written in norwegian

Primo Dec 09: New pages: Desember + Candle cards ( Lyskort )
Primo nov 09; pages updated Folka Folky and Jazzy Jazza and Blusa Fjusa

New pages: Portrett og Ansikt, Sangkort og Dikt, Food for the Future
 primo July,  the pages Paintings, Small paintings and Technoprint started


Exhibitions:

Asema driver et ikke - kommersielt galleri - hobbybasert og Asema trenger mye tid og energi i forlengelsen av det å skape bilder.
Kanskje det blir en eller to utstillinger i året, - tiden vil vise. Siste utstilling ( nedenfor var før flyttinga `09 )

 Asema is a non commercial, non proffessional gallery, and needs a lot of time and energy to continue creating pictures.
Asema may perhaps have one or two exhibitions in a year. This is from the last one before moving house `09:

Første utstilling: I første heimegalleri, kulturgata Mosjøen, Nordland 2005
First one: In the first home gallery, cultural street Mosjøen, Nordland county 2005


Utstilling i Asema Galleri Heime Juli 09/ se foto under utstillingslista
Exhibition in Asema Home Gallery July 09 
watch photoes under the exhibition list


Asema maleri fra kollasjserien `Bitene hører sammen`
+ 76  maleri Sommerutstilling juli 09 Jennestad

Fra startenAsema Galleri Heime Utstilling Jennestad juli 09
Ca 78 malerier ( med smått og stort ) og noen kunstkort. Bildene merket med stjerne * er enten solgt el. i privat eie. Ta gjerne
kontakt via e post for mer info:
aase@asemagalleriheime.com
Approx. 78 paintings ( all in all ) + some artcards. 
Pictures marked with * is either sold or in privat ownership 
Contact Asema by e mail and access more info

    U t s t i l l i n g s l i s t e      j u l i     09 
fra Blårommet, Grønnrommet og Kvitrommet: Bilder i Blårommet:


1:    Monument. Se hun danser

2:    Imperfektum
3:    Han som vet ser
4:    Etasjer
5:    Havliv
6:     Piken 1 *
7:    Han som vet?
8:    Fra starten ( kollasjserien  `Bitene hører sammen )
9:    Blå
10:    Illevakkert
11:    Sted og Univers
12 :   Uten tittel
13_    Varm natt
14:    Fjell
15:    Vannfall
16:     Nattspill
17:    Det er ikke gull alt som glitrer
18:    Flokk *
19:    Under vann
20:    Asur
21:    Ferie *

22:    Fjellkontrast
23:    Galaksemor
24:    Mange blå hjerter
25:     Åpen labyrint, blå
26:    Nordaførr
Bilder i Grønnrommet:
27:   Røtter 2
28:    Mange grønne hjerta
29:   Rød stein
30:   Fruktene
31:   Spire
32:   Nord
33:   I grotta
34:   Åsen 2
35:   Forening
36:   Begynnelsen *  ( kollasj fra
    Bitene hører sammen ))37:   Fra Ishavet
38:   Samling
39:   Hatter
40 :  Mange røde hjerter
41 :  Forbundet
42:  I åsen
43:  I jord *
44:  Illevakkert
45:  Fra åpninger
46:  Åsland
47:  Labyrinter *
48:  Ved siden av


Bilder på Kvitrommet:
49: Lysvakkert
50: Fjellbuer
51: Brytning
52: Skog
53:  Kvite hjerta *
54: Kvite hjerta *
55: Åpen labyrint, gylden
56: Paralleller fant jeg på asfalt
57: Søyler
58: Midtveis

59:  Ensemble
60: Høye saker
61:   Par
62:  Piken 263:    Det strømmer på vraket av et gammelt bilde/ Uferdig *
64:    Fra første strøk ( kollasjserien,
    `Bitene hører sammen` )
65:  Fortsettelsen ( kollasjserien
    `Bitene hører sammen` )
66:    I pels
67:    Favnet
68:    Lyslek
69:  Rotflyt *
70: Tinder
71:  Grå
72:    Via vindu
73:  Spirene forteller

Bilder uten nummer er div. kopier av kollasjserien Imperfektum
og div. plakater, småbilder og kort

Noen Maleri/  Some Paintings Asema nettside/ webpage::
http://www.asemagalleriheime.com/Home/asema-maleri---painting

Asema Galleri Heime: En krok i Kvitrommet med uferdig bilde
A corner in the white room with an unfinished paintingAAsema Galleri Heime: Kollasjer i Kvitrommet 09
Jeg må ha hatt det travelt her; et bilde henger opp ned!
One of them hangs upside down, I must have been in a hurry!


Og her, henger bildet riktig ja : )
And here now, the painting hangs correct : )
Asema Galleri Heime: Ved arbeidsbordet i Heimegalleriet
At my working table


Asema Galleri Heime: Kollasjer i Grønnrommet
Two of my favourites in the Green room


Asema Galleri Heime: En krok i Blårommet 09
A corner in the Blue roomAsema Galleri Heime: En krok i Grønnrommet
A corner in the Green roomAsema Galleri Heime: En bit av Blårommet 09
From the Blue room 09Thanks for visiting my home site,
best wishes from Asema and
Asema Galleri Heime
Comments