Startside


                                       Velkommen / Welcome
Startside Asema Galleri Heime
 Nettsted 1
fra 2009 - 2018 
OBS: Startsiden har undersider / 
Welcome to Asema Home Gallery 
2009 - 2018 

Asema: Unfortunately only a part of
the information on this site is in English, sorry.  
The site is not commercially based, but loaded with projects and
the knowledge is displayed for free, note the many food recipes. 
 The net site is not interactive while Asema has no time available for
more online activity-
 but, a sort of priority is still to make some of her projects available publicly,
and for free.


Asema  nettsider er ikke - kommersielle og  viser kopi av maleri,
 poesikort, gavekort, teknoprint + Asema Bærekraftig Mat, og
utdrag fra Mat - hefter; Ulike tematiske nettsider og alle oppskrifter gratis,
NB: Asemas nettside er ikke interaktiv fordi hun ikke har tid / anledning til
å gjøre mer enn  å få noen av sine prosjekter kjent på internett - gratis.


Motto for Asemas prosjekt på nett er:
   K U N N S K A P E N    E R    T I L     F O R    A L L E    
 T H E   K N O W L E D G E   I S   F O R   E V E R Y O N E
  - and on this site, -  for free  

Eksempel på prosjekt og tema - sider er : Urter i Hagen,
Urter i Mat, Urter i Hjemmeapoteket, Organisk Såpe
 med veiledende oppskrifter. Asema foto følger med.
 Se nettkart for temasider og 
undersider knyttet til
Startsiden er lagt helt nederst her; 
* Fortelling: Små jenter og store jenter
* Matside: Asema Fiskemat 2 / Fishfood 2
* Matside: Asema Mat & God Helse / Healthy local food 

Asema site, all pages included,  are no - commercially created
and depicts copies of paintings,
 poetry cards, cards for  celebration and friendship, 
techno print material, many food recipes + 
text material depicting variation in use of herbs, 
              organic soap, shampoo, a.s.o.  - and all for free.  
             
   NB: kopier vist her oftest i lav pixel oppløsing
 Note: Copies depicted in low pixle solution - mostly

De fleste maleri vist her,  er i privat eie /
Most of the paintings depicted here
 are in private ownership.
 Note, Only a few pages written in English.


Litt om Asema/ A little about Asema:
Asema er navnet Åse Ma bruker når hun viser kreativt arbeid.
Hobby - kunstneren bor for tiden i Nord - Norge og 
har siste årene gitt noe tid til
 å bygge nettside og  oppdatere siste arbeider/ 
 Selv med relativt lite avansert kamera,
 kan en lage interessante bilder, se spesielle fotosider, 
og noen portrett og selvportrett fra siste årene under: /
Asema is the name Åse Ma uses when depicting creative work.
 For the time being, the artist lives in Northern - Norway and
  the latest years she has given a bit time to
 build this net site and update latest works.
Even with a not very advanced camera, one can make
 something profoundly interesting with many motifs. 
Look/search for special photo pages on the net map. 

Some portraits, enabled by
a rather cheap digital camera,
some drawing and
 picasa photo :
Tusen takk for besøket / Thanks for visiting 
 Asema Galleri Heime site.
Alt godt / All the best from Asema : )