Startside


                                                                               Velkommen / Welcome
Velkommen  til Asemas nettsider / 
Welcome  
to the Asema Home Gallery, Norway 
Asema: Unfortunately only a part of
the information on this site is in English, sorry.  
aase@asemagalleriheime.com

Asema  nettsider er ikke - kommersielle og  viser kopi av maleri,
 poesikort, gavekort, teknoprint + Asema Bærekraftig Mat, og
utdrag fra Mat - hefter; Ulike tematiske nettsider og alle oppskrifter gratis.
Motto for Asemas prosjekt på nett er:
   K U N N S K A P E N    E R    T I L     F O R    A L L E    

Eksempel på andre prosjekt og tema - sider er : Urter i Hagen,
Urter i Mat, Urter i Hjemmeapoteket, Organisk Såpe
 med veiledende oppskrifter. Asema foto følger med.
 Se nettkart for temasider 

Asema homepages  are non - commercial, and
depicts copies of paintings,
 poetry cards, cards for  celebration and friendship, 
technoprint material, extracts from food recepies + 
text material depicting practical use of herbs, 
organic soap, shampoo, aso.  - and all for free.               
   NB: kopier vist her oftest i lav pixel oppløsing
 Note: Copies depicted in low pixle solution - mostly

De fleste maleri vist her,  er i privat eie /
Most of the paintings depicted  here 
 are in private ownership.
 Note: Only a few pages written in English.Foto tatt og redigert via enkelt foto - apparat og
ganske enkelt foto - programvare, gratis på nett:


Litt om Asema/ A little about Asema:
Asema er navnet Åse Ma bruker når hun viser kreativt arbeid.
Hobby - kunstneren bor for tiden i midt - Norge og 
har siste årene gitt noe tid til
 å bygge nettside og  oppdatere siste arbeider/ 
 Selv med et ikke - avansert kamera,
 kan en lage interessante bilder, se spesielle fotosider, 
og noen portrett og selvportrett fra siste årene under: /
Asema is the name Åse Ma uses when depicting creative work.
 For the time being, the artist  live in mid - Norway and
  the latest years she has given a bit time to
 build this netsite and update latest works.
Even with a not very advanced camera, one can make
 something profoundly  interesting. 
Look for special photo pages on the net map. 

Some portraits, enabled by
a rather cheap digtal camera,
some drawing and
 picasa photo :Siden Asema - i prinsippet, drifter et ikke - kommersielt heimegalleri,
 vil   relevant info priser, transport kostnader, standard kontrakt og
 bank konto nummer eventuelt bli gitt via e post kontakt.  
Størrelse og type materiale er - forsøksvis -  skrevet over 
mange av bildene. 
Ved forespørsel, prøver Asema finne tid til å kopiere bilder,
 og da med forbehold om hun har muligheten. 

Since Asema - in princip, runs a non - commercial 
home gallery, then relevant info concerning prizes, 
transport costs,  standard contract and bank accoount number, 
will be given by e mail contact.
 Sizes and type of product/ material is written 
above most of  the pictures.
Tusen takk for besøket / Thanks for visiting 
 Asema Galleri Heime site.
Alt godt / All the best from Asema : )